O nas

Osoba niepełnosprawna jest jedną z nas, udziałowcem tej samej ludzkości.
Poprzez uznanie i popieranie godności i praw takiej osoby uznajemy
i wspieramy własną godność i nasze własne prawa.

A. Hulek

Człowiek rodzi się i żyje wśród innych ludzi. Nie jest w stanie żyć sam dla siebie, niezależnie od innych, bez bliskości, intymności i miłości. Potrzeby społeczne, tkwiące w człowieku nie pozwalają mu zadowolić się znalezieniem oparcia tylko w sobie i życiem tylko dla siebie. Życie ludzkie jest kontinuum, wszyscy podążamy w tym samym kierunku, a stosunek do chorego człowieka jest miarą kultury narodu. Należy zdawać sobie sprawę, że człowiek to jednostka wielowymiarowa, nie tylko „byt biologiczny”, ale przede wszystkim „byt duchowy”. Dom Pomocy Społecznej dla jego mieszkańca jest nie tylko miejscem życia, ale miejscem człowieka na tym świecie.

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem zapewnia opiekę 290 osobom niepełnosprawnym, psychicznie chorym. Biorąc pod uwagę sytuację materialną i szeroko rozumiane potrzeby swoich mieszkańców pracownicy Domu założyli Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod jednym dachem”, którego głównym celem jest pomoc mieszkańcom Domu  i społeczności lokalnej oraz przełamanie izolacji społecznej poprzez jej integrację.
Jednym z bardzo istotnych sposobów udzielania pomocy w zakresie poprawy egzystencji i podnoszenia kondycji psychicznej jest działanie na rzecz aktywizacji mieszkańców.
Prowadzone są następujące terapie zajęciowe: tkactwo, stolarstwo, hafciarstwo, malarstwo, gobeliniarstwo, cukiernictwo, krawiectwo oraz zajęcia kulturalno-oświatowe (teatralne, taneczne, muzykoterapia). Mieszkańcy biorą aktywny udział w przeglądach artystycznych, wyjeżdżają na wycieczki, uczestniczą w zawodach sportowych itp.
Naszym zadaniem jest nakłaniać osobę niepełnosprawną, aby nie zadawalała się statusem podmiotu praw, przyjmując po prostu bierną postawę. Nie jest ona tylko osobą przyjmującą, trzeba jej pomóc, aby mogła stać się dawcą w pełnym zakresie swoich możliwości.
Szeroko pojęta aktywizacja mieszkańców, chroni ich przed niekorzystnym wpływem izolacji i wyobcowania społecznego oraz przed ich konsekwencjami. Celem integracji w DPS jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia życia w możliwie zbliżonych warunkach do domowych. Los osób niepełnosprawnych, powierzonych naszej opiece leży w naszych rękach tylko od nas zależy czy ich życie można uznać za bardziej lub mniej udane.

Skip to content