Kierownictwo

DYREKTOR
Dariusz Smyk
tel. 29 741 10 80 w. 100


Z-ca dyrektora
mgr Edyta Otowicz
tel. 29 741 10 80 w. 114


Główna księgowa
mgr Hanna Prusinowska
tel. 29 741 10 80 w. 104

Skip to content