Jubileusz 100-lecia Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Jubileusz 100-lecia Domu Pomocy Społecznej w Obrytem rozpoczął się uroczystą Mszą św. w kaplicy Domu.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w podziękowaniu za pracę wieloletniemu dyrektorowi (1983-2003) DPS Panu Stanisławowi Korzeniewskiemu inicjatorowi budowy obecnego budynku.

Odsłonięcia dokonali: Starosta pułtuski Pan Jan Zalewski, Dyrektor Domu Pan Bogdan Łach oraz Pan Stanisław Korzeniewski, w którego imieniu głos zabrał jego wnuk Michał Korzeniewski.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, Powiatu Pułtuskiego, Miasta Pułtusk, Wójtowie Gmin, Dyrektorz placówek opiekuńczych z terenu powiatu, Dyrekcja, Pracownicy, Emerytowani pracownicy, Mieszkańcy Domu oraz licznie przybyli goście m.in. dawni dyrektorzy placówki.

W swoim wystąpieniu Starosta powiatu pułtuskiego Pan Jan Zalewski złożył życzenia w imieniu samorządowców powiatu – mieszkańcom, pracownikom i emerytom. W imieniu Samorządu Powiatu Pułtuskiego prezent i symboliczny czek na nagrody dla pracowników wręczyli Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk.

W imieniu wojewody głos zabrała Pani Kinga Jura zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Jubileusz 100 – lecia domu pomocy społecznej w Obrytem jest wyjątkowym momentem dla placówki. Z tej okazji na wniosek Starosty pułtuskiego Pana Jana Zalewskiego Dom otrzymał medal pamiątkowy Pro-Mazovia.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym między innymi jednostkom samorządowym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego medal wręczył Pan Witold Chrzanowski Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku oraz Starosta powiatu pułtuskiego Pan Jan Zalewski.

Z okazji jubileuszu podziękowania i upominki otrzymali również mieszkańcy Domu, którzy mieszkają w placówce ponad 30 lat, reprezentują dom i są zaangażowani w jego życie.

Pamiątkowe statuetki otrzymali również wieloletni emeryci i pracownicy.

Życie domu pomocy społecznej skupia się wokół jego mieszkańców. Jego podopieczni aktywnie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych. Jedną z ulubionych jej form jest muzykoterapia. Z okazji jubileuszu mieszkańcy wystąpili w programie artystycznym.

Gościem specjalnym uroczystości była Warszawska Kapela z Targówka, która swoim występem zabrała zebranych w klimaty lat 20-30 ubiegłego stulecia.

Jak przystało na jubileusz zwieńczeniem uroczystości był tort wykonany przez pracowników Domu.

Skip to content