Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach projektu "Wsparcie dla Mazowsza"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26 października 2020

W dniu 16 października 2020 roku Powiat Pułtuski zawarł z Województwem Mazowieckim (ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, NIP 1132453940), w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 62a, 02-022 Warszawa) umowę nr U.POWR.2.8-056/20 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza” nr POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Realizacja projektu grantowego ma na celu zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem oraz ochronę zdrowia i życia Mieszkańców Domu w okresie pandemii COVID-19, przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi Domu świadczącemu bezpośrednią opiekę nad pensjonariuszami DPS Obryte.

Dofinansowanie projektu dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem ze środków Unii Europejskiej wynosi 84,28 % i opiewa na sumę 604 151,01 zł.

Dofinansowanie projektu dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem ze środków budżetu państwa wynosi 15,72 % i opiewa na kwotę 112 686,93 zł.

Dofinansowanie projektu dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem wynosi ogółem 716 837,94 zł.

Okres realizacji grantu: 01.06.2020 – 31.10.2020 r.

Zakres działań realizowanych w ramach grantu obejmuje działania zapewniające właściwą i bezpieczną opiekę nad osobami przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie mieszkańców i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19, w tym:

  • wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 146 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Obrytem mających bezpośredni kontakt z Mieszkańcami Domu,

  • zakup środków ochrony indywidualnej (jednorazowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, zakup ochronnych kombinezonów jednorazowych i przyłbic ochronnych),

  • zakup wyposażenia (wielorazowych kombinezonów ochronnych i termometrów bezdotykowych).

Realizacja grantu przyczyni się do zmniejszenia negatywnych skutków pandemii COVID-19, zwiększenia bezpieczeństwa personelu i Mieszkańców Domu oraz zminimalizowania skutków pandemii w szczególności w odniesieniu do osób mających bezpośredni kontakt z Mieszkańcami Domu i znajdującymi się w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem, czyli personelu DPS.

Logotypy

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:DPS Obryte
Data utworzenia:2020-10-26
Data publikacji:2020-10-26
Osoba sporządzająca dokument:Dagmara Barbarska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1616