Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w I półroczu roku 2019”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 lutego 2019

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.) informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została  wybrana oferta Nr złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe
„Z. Niziński”
ul. Serocka 11A
07-200 Wyszków

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (PZP).

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu złożono 4 oferty. Wykonawca: P.B.H. „Z. Niziński” z siedzibą w Wyszkowie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez wskazanego wyżej Wykonawcę spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy PZP, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert – cena brutto 60%, czas realizacji pojedynczego zamówienia – 40% i uzyskała największą ilość punktów (100) spośród złożonych ofert.

                        W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie odrzuciła żadnej oferty ani nie wykluczył żadnego z Wykonawców.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP przewidywany termin podpisania umowy o realizację zamówienia został wyznaczony na dzień 18 lutego 2019 r.

            W celu badania i oceny ofert Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał oceny ofert, a następnie zbadał najkorzystniejszą ofertę, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przedstawia poniżej nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także łączną punktację przyznaną ofertom.

 

Lp

 

Nazwa Wykonawcy i adres

ILOŚĆ PUNKTÓW

RAZEM

Kryterium: Cena oferty brutto (60%)

Kryterium: Czas realizacji pojedynczego zamówienia (40%) 

 

1

DAMO PLUS Sp. z o. o. Sp.k.

Ul. Małszyce 2d/2e

99-400 Łowicz

58,07

20

78,07

2

GERPOL Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

58,54

10

68,54

3

PETROJET Sp. z o. o.

Kieszek 52

26-670 Pionki

59,75

10

69,75

4

P.B.H. „Z. Niziński”

Ul. Serocka 11 A

07-200 Wyszków

60

40

100

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
mgr Bogdan Wojciech Łach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:DPS Obryte
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Szwedo
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:233