Informacja z otwarcia ofert na „Dostawy mięsa, wędlin i drobiu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w roku 2019”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31 grudnia 2018

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (07-215 Obryte 188) prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy mięsa, wędlin i drobiu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w roku 2019”, zgodnie z postanowieniami art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) przedstawia informacje z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy mięsa, wędlin i drobiu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w roku 2019” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych odbyło się w dniu 27 grudnia 2018 roku o godzinie 10:30.

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

Poniżej przedstawiamy nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, cenę brutto złożonych ofert, proponowany czas realizacji pojedynczego zamówienia oraz częstotliwość dostaw, które stanowią kryteria oceny ofert.

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto (zł)

Czas realizacji pojedynczego zamówienia (h)

Częstotliwość dostaw (liczba dostaw w tygodniu)

 

1

ZAKŁADY MIĘSNE SOMIANKA

Andrzej Ruciński

Somianka 88

07-203 Somianka

227 141,88

0,5

6

2

ZAKŁAD MIĘSNY

LENARCIK

Sławomir Lenarcik

Gotardy 37

06-126 Gzy

 

233 951,60

3

6

 

W zamieszczonej niżej tabeli przedstawiamy punktację przyznaną ofertom według wskazanych wyżej kryteriów oceny ofert.

 

Lp

 

Nazwa Wykonawcy i adres

ILOŚĆ PUNKTÓW

RAZEM

Kryterium: Cena oferty brutto (60%)

Kryterium: czas realizacji pojedynczego zamówienia (25%)

Kryterium: częstotliwość dostaw

(15%)

 

 

1

ZAKŁADY MIĘSNE SOMIANKA

Andrzej Ruciński

07-203 Somianka 88

 

 

60

 

 

25

 

 

15

 

 

100

2

ZAKŁAD MIĘSNY

LENARCIK

Sławomir Lenarcik

06-126 Gzy, Gotardy 37

 

 

58,25

 

 

4,17

 

 

15

 

 

77,42

Zgodnie z zastosowaną w przedmiotowym postępowaniu procedurą odwróconą Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta oceniona została najwyżej do złożenia pozostałych dokumentów wymaganych zapisami SIWZ.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:DPS Obryte
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Szwedo
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:199